Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Results
 

Турбота про довкілля

Завданнями природоохоронної роботи ПАТ «ХТЗ» є  регулювання відносин у середовищі взаємодії суспільства й природи з метою збереження природних багатств і природного середовища перебування людини, запобігання екологічно шкідливого впливу господарської діяльності, оздоровлення й поліпшення якості навколишнього природного середовища. У своїй роботі ми прагнемо максимально відповідати принципам, що забезпечують збереження навколишнього середовища - це означає працювати над зменшенням негативного впливу виробничих циклів на навколишнє середовище й раціонально використовувати природні ресурси. 

У 2010 р. ХТЗ пройшов наглядовий аудит відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2004 з системи менеджменту навколишнього середовища.

Витрати ХТЗ на природоохоронні заходи в 2010 році склали більше 3 млн. грн.:

  • введена в експлуатацію нова лінія сепарації на ділянці підготовки флюсу з установкою абсолютного фільтра, що виключило викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря й дозволило ліквідувати 4 джерела викидів;
  • введена в експлуатацію індукційна установка нагрівання труб у ТЗЦ-4 і виведення з експлуатації газової нагрівальної печі, скорочено викид забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря, який утворюється при спалюванні природного газу.
  • проект інтеграції з МК «Азовсталь» дозволив збільшити обсяги передачі відходів у вигляді вторинної сировини, які не можуть використовуватися на заводі;
  • на озеленення заводу було витрачено 6446 грн.

Такий підхід дозволив підприємству скоротити обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу на 49,06%, у порівнянні з 2009 роком. На 30% знизилося утворення відходів по заводу в цілому й на 84% скоротився обсяг розміщення відходів на заводському полігоні.