Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Results
 

Система управління якістю

Система менеджменту якості

Сьогодні Харцизький трубний завод має Систему менеджменту якості, схвалену Американським інститутом нафти, Канадським інститутом менеджменту якості, ДП «ВНДТІ-ТЕСТ», АС «Російський Регістр»  як відповідну вимогам стандартів API Spec Q1, ISO 9001:2008,  ДСТУ ISO 9001:2009, СТО Газпром 9001-2012, 8 сертифікатів на конкретні види продукції, видані провідними закордонними й вітчизняними сертифікаційними товариствами, такими як: Zetom (Польща), Американський Інститут Нафти (США), ДП  «ВНДТІ-ТЕСТ» (Україна), а також сертифікати європейського й міжнародного зразка на зварювальні процеси, видані МНТЦ «ПАТОНСЕРТ». 

Система менеджменту навколишнього середовища

Діюча Система менеджменту навколишнього середовища схвалена Канадським інститутом менеджменту якості (QMI SAI GLOBAL) як відповідна міжнародному стандарту ISO 14001:2004.

Система менеджменту охорони праці й техніки безпеки

Діюча Система менеджменту охорони праці й техніки безпеки схвалена Канадським інститутом менеджменту якості (QMI SAI GLOBAL) як відповідна міжнародному стандарту OHSAS 18001:2007.

У 2010 році був проведений технічний нагляд за сертифікованими СМЯ, СМНС, СМОП і ТБ, продукцією, зварювальним виробництвом і атестованими технологічними процесами.