Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Results
 

Інвестиції та іновації

Для підтримки стійкої позиції лідера трубної галузі підприємство постійно здійснює цільові інвестиції в сучасні технології й послідовну модернізацію всього виробництва. Тільки у 2009-2010 рр. обсяг інвестицій в технічне переозброєння склав біля 48,7 млн. грн.

У 2010 році було здійснено технічне переозброєння й модернізацію основних і допоміжних цехів заводу:

 • установлено новий індукційний комплекс у четвертому трубозварювальному цеху для нагрівання труби перед нанесенням на неї тришарового антикорозійного покриття. Нове обладнання дозволило поліпшити якісні показники нагрівання труб і знизити енерговитрати;
 • в основних цехах підприємства виконані роботи з першого етапу візуалізації й обліку технологічних процесів. Реалізація проектів дозволяє здійснювати облік технологічних процесів на базі існуючих автоматизованих систем керування з автоматичним збиранням і відбиттям всієї необхідної технологічної й оперативної інформації про продуктивність, циклічність, режими роботи й простої технологічних агрегатів;
 • здійснено заміну сталевого трубопроводу технічної води, що дозволяє знизити ризики появи аварійних зупинок технологічних агрегатів і мінімізувати втрати технічної води;
 • виконано основну  частину робіт з реконструкції головної знижувальної підстанції №1 із заміною устаткування віддільників на елегазові вимикачі, модернізацією панелей автоматики й релейного захисту, що дозволяє забезпечити надійне електропостачання споживачів і запобігти можливим виходам з ладу трансформаторів;
 • проведено роботи з монтажу гідропреса для випробування труб Ø 508-1422 мм із товщиною стінки від 6 до 40 мм фірми «UNIVELD Mashinenbau GmbH». Нове обладнання дозволяє не тільки розширити сортамент, а й дає можливість оперативного переналагодження всіх механізмів для виробництва інших типорозмірів труб з мінімальними витратами часу й ресурсів.

У 2011 році триває реалізація інвестиційних проектів. Напрямок робіт - якість продукції, що виготовляється. Буде відновлено парк іспитового устаткування центральної заводської лабораторії ХТЗ, що дозволить нам не тільки  зміцнити свої позиції, а й розширити ринки збуту:

 • модернізація транспорту дільниці гідровипробувань;
 • модернізація транспорту й агрегатів ТЗЦ- 4 для нанесення антикорозійного покриття на 3 і більше типорозміри труб одночасно;
 • дооснащування комплексу устаткування неруйнівних методів контролю (КУЗК, МПК і РТК);
 • приведення устаткування для контролю якості у відповідність вимогам стандартів;
 • програма розвитку ваговимірювальних систем зовнішніх і внутрішніх вантажопотоків;
 • установка системи автоматизації транспорту дільниць знежирення ТЗЦ-4;
 • установка сучасної системи керування й контролю насосних  станцій ТЕЗЦ-2;
 • установка системи автоматизації поперечного транспорту ТЕЗЦ-2.

Однією з стратегічних цілей ХТЗ є орієнтація на споживача й створення для нього максимально вигідних умов як при купівлі продукції, так й в процесі її експлуатації. Удосконалювання професійних навичок, освоєння нових технологій, підвищення якості продукції - безперервний процес нашої діяльності.