Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Results
 

У ПАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» функціонує інтегрована Система менеджменту, що підтверджено сертифікатами QMI SAI GLOBAL, API, ДП « ВНДТІ-ТЕСТ», АС «Російський Регістр». В основу інтегрованої системи покладені стандарти ISO 9001,  API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001, СТО Газпром 9001 (Система менеджменту якості), ISO 14001 (Система менеджменту навколишнього середовища), OHSAS 18001 (Система менеджменту охорони праці й техніки безпеки).

Система охоплює всі сфери діяльності підприємства, починаючи від формування структури керування й функціональної взаємодії підрозділів, розмежування функцій і професійної підготовки персоналу й закінчуючи відвантаженням готової високоякісної продукції.

Відповідність інтегрованої Системи менеджменту вимогам міжнародних і вітчизняних стандартів щорічно підтверджується  фахівцями Канадського інституту менеджменту якості, Американського інституту нафти, державного підприємства «Міжрегіональний науково-інженерний центр  сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції ВНДТІ-ТЕСТ», інститутом Дослідження й Сертифікації “ZETOM”, МНТЦ «ПАТОНСЕРТ», Асоціацією з сертифікації «Російський Регістр»  при проведенні на підприємстві наглядових аудитів.

ПАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» застосовує довгострокове планування стратегії безперервного підвищення якості, що у поєднанні з діями короткострокового характеру дозволяє йому бути лідером в області якості й прагнути до лідерства в області охорони навколишнього середовища та охорони праці у своїй галузі.