Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Results
 

Безперервне вдосконалення

«Бережливе підприємство» - це комплексний підхід до рішення проблем, які існують на виробництві, організація процесів, при яких потрібно менше площ, матеріалів, часу й трудових затрат на всіх стадіях виробничого циклу. Це - система заходів щодо скорочення втрат при задоволенні споживача й фундаментальна запорука успіху для досягнення високих результатів у всіх напрямках діяльності.

Харцизький трубний завод першим серед українських активів Групи Метінвест розпочав впровадження програми «Бережливе підприємство». На сьогоднішній день проектом охоплено два основних виробничих цехи - ТЕЗЦ-2 і ТЗЦ-4.

Програма стартувала на ХТЗ в 2010 р. На даний момент на заводі успішно впроваджуються її інструменти: «5С», ТРМ і SMED. Так само на підприємстві в рамках програми впроваджене візуальне керування, система подачі пропозицій, створені команди безперервного вдосконалювання в основних виробничих цехах.

За час реалізації «Бережливого підприємства» на ХТЗ було досягнуто позитивних результатів практично у всіх сферах діяльності заводу:

  • підвищилася культура виробництва;
  • удосконалюються робочі місця й система обслуговування устаткування;
  • візуалізовані виробничі показники;
  • збільшується працездатність устаткування.

«5С» - це система організації робочого місця, що дозволяє значно підвищити ефективність і керованість операційної зони, поліпшити корпоративну культуру, підвищити продуктивність праці й зберегти час. Це перший крок на шляху до створення «Бережливого підприємства» і застосування інших інструментів програми.

TPM - система загального догляду за устаткуванням, у якій спільно беруть участь оператори й ремонтний персонал, що забезпечують підвищення надійності устаткування.

SMED - скорочення тривалості переналагодження устаткування, заміни інструменту й підвищення гнучкості виробничої системи

Візуальне керування - засоби візуального контролю, які значно спрощують роботу й збільшують продуктивність. Допомагає зробити проблеми більш наявними, постійно володіти ситуацією на робочому місці, зробити зрозумілими завдання з поліпшення (установити візуальний цільовий показник). При цьому завжди одночасно можна бачити як поточні результати, так і цілі.

Команди безперервного вдосконалювання - група працівників заводу, що регулярно збираються на добровільних засадах для виявлення проблем і підготовки пропозицій з їх усунення, що впливають на ефективність виробництва і якість продукції. Свою діяльність команди безперервного вдосконалювання ХТЗ почали порівняно нещодавно, але вже активно включилися в роботу з розробки пропозицій удосконалення.

Система подачі пропозицій - спрямована на стимулювання участі всіх співробітників у процесі. На ХТЗ система почала діяти 21 лютого 2011. Основна спрямованість розробок співробітників - підвищення якості вироблюваної продукції, скорочення витрат, усунення втрат, а також удосконалення охорони праці та техніки безпеки.