Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Results
 

Енергозбереження

Сьогодні проблема енергозбереження має глобальний характер - раціональне використання природних ресурсів і ефективна витрата електричної, теплової енергії набувають виняткового значення. У промислових масштабах енергозбереження є одним з головних факторів економії коштів і запорукою успішної виробничої діяльності підприємства. 

На Харцизькому трубному заводі цьому питанню приділяють особливу увагу. З 2002 року на підприємстві створена і працює комісія з енергозбереження, головною метою якої є виявлення й подальша максимальна оптимізація найбільш значущих енерговитрат на виробництві. Над розробленими програмами, дія яких спрямована на виключення нераціонального використання всіх видів ресурсів, здійснюється постійний моніторинг. 

Серед основних напрямків роботи ПАТ «ХТЗ» в області енергозбереження:

  • аналіз і розробка організаційно-технічних заходів щодо економії енергоресурсів;
  • проведення постійного контролю за раціональним і ощадливим використанням енергоресурсів у цехах і підрозділах заводу;
  • аналіз питомих витрат енергоресурсів на виробництво труб. Розробка ефективних питомих норм витрати енергоресурсів;
  • організація обліку споживання енергоресурсів. Створення автоматизованої системи обліку всіх видів енергоресурсів;
  • підготовка й реалізація програми економії енергоресурсів;
  • впровадження нових енергозберігаючих технологій замість існуючих енергоємних виробництв.