Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Results
 

Соціально-економічний розвиток

ПАТ «ХТЗ» є містоутворюючим підприємством, що робить його роботу вирішальним фактором соціальної стабільності на відповідних територіях. У соціальній політиці ХТЗ визначено ряд пріоритетних напрямків: розробка й реалізація різних соціальних програм і заходів у сфері освіти, допомога в організації висококваліфікованих медичних послуг населенню установами охорони здоров'я, поліпшення міської інфраструктури й багато іншого.

Щорічно ХТЗ укладає угоду про соціально-економічне співробітництво з Харцизькою міською радою. Спільний підхід бізнесу й міської влади до рішення завдань соціально-економічного розвитку міста дозволяє скоординувати діяльність у необхідному напрямку, визначаючи чітку, упорядковану систему взаємодії міської влади й ХТЗ у реалізації програми розвитку соціальних сфер міста.

Практика такого роду співробітництва існує на заводі з 2009 року.

Якісно новий підхід у взаєминах міста й заводу, заснований на угоді про співробітництво, дозволив виробити чіткий механізм і визначив пріоритетні зони адресної допомоги місту. Партнерство заводу й міста - системне, послідовне й націлене на досягнення довгострокового й значимого результату в соціально-економічному розвитку міста.

Загальний обсяг інвестицій ХТЗ у міські соціальні програми в 2010 році склав 2,2 млн. грн.