Предприятия группы Метинвест Feedback

Харцизький трубний завод
Results
 

Одним із стратегічних напрямків соціальної відповідальності підприємства є забезпечення безпечними умовами праці. Усвідомлюючи свою відповідальність повною мірою, ПАТ «ХТЗ» у своїй повсякденній діяльності прагне до зниження виробничого травматизму й професійних захворювань, постійного вдосконалювання робочих місць для підвищення безпеки праці й поліпшення виробничої сфери.

  • З 2003 року  на підприємстві в рамках інтегрованої Системи менеджменту функціонує Система менеджменту охорони праці й техніки безпеки.
  • 2010 рік - завод пройшов сертифікаційний аудит  з вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 і підтвердив відповідність діючої на підприємстві Системи менеджменту охорони праці й техніки безпеки вимогам вищевказаного стандарту.
  • 2010 рік - на реалізацію заходів,  спрямованих на створення  безпечних і нешкідливих умов праці, витрачено  близько 2,5 млн. грн.

Результатом проведеної  роботи є  зниження рівня травматизму в порівнянні з 2009 роком на 43%.