Предприятия группы Метинвест Feedback

Харцизький трубний завод
Results
 

Харцизький трубний завод успішно пройшов ресертифікаційний аудит QMI - SAI Global

12 Вересень 2012

Харцизький трубний завод, що входить до Групи Метінвест, успішно пройшов ресертифікаційний аудит Системи менеджменту і підтвердив високий рівень і відмінний стан інтегрованої Системи менеджменту ХТЗ на відповідність вимогам стандартів ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 і OHSAS 18001 : 2007. В процесі перевірки невідповідностей не виявили.

Мета аудиту - перевірка і підтвердження відповідності інтегрованої Системи менеджменту і пов'язаних з нею процедур вимогам стандартів ISO 9001 : 2008(Система менеджменту якості), ISO 14001 : 2004(Система менеджменту довкілля), OHSAS 18001 : 2007(Система менеджменту охорони праці і техніки безпеки).

Аудиторську групу очолював аудитор Канадського інституту якості Кен МакКвейг. Аудитори ретельно вивчили надану підприємством документацію і перевірили функціонування інтегрованої Системи менеджменту на практиці. За результатами аудиту Харцизькому трубному заводу видано позитивний висновок про відповідність діючої Системи менеджменту якості, Системи менеджменту довкілля і Системи менеджменту охорони праці і техніки безпеки міжнародним стандартам ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007.

В результаті перевірки встановлено, що система менеджменту якості Харцизького трубного заводу відповідає вимогам: ХТЗ контролює споживче сприйняття на відповідність вимогам замовника шляхом складання щоквартальних звітів. Отримана інформація аналізується для поліпшення системи менеджменту. Заводська система ме-неджмента довкілля впроваджує і підтримує процедури по ідентифікації, оцінюванню і спостереженню за екологічними аспектами, система менеджменту охорони праці впроваджує і підтримує процедури по ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників і оцінюванню значності дії ризиків на працівників на кожному робочому місці. Система менеджменту ОПиВБ на ХТЗ відповідає вимогам стандарту, що виражається в підготовленості до аварійних ситуацій і реагування на них.

Аудитори зробили висновок, що ХТЗ впроваджує ефективний процес по безперервному поліпшенню системи менеджменту за допомогою використання політики, цілей, результатів аудиту, аналізу даних, дій, що коригують і застерігають, і аналізу з боку керівництва.

"Система менеджменту на ХТЗ відображає ефективну взаємодію і вдосконалення робочих методик і процесів, - коментує генеральний директор ХТЗ Юрій Зінченко - І це не проста формальність, яка ставить черговий заліковий плюс на користь підприємства, а справжнє бажання і реальний підхід до організації процессного управління своєю діяльністю".