Предприятия группы Метинвест Feedback

Харцизький трубний завод
Results
 

Інформація для акціонерів

  • Висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітністі ВАТ "Харцизький трубний завод" PDF (1,5 MB)
  • Перелік афілійованих осіб ПАТ "Харцизький трубний завод" PDF (15,0 KB)
  • Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік PDF (6,2 MB)
  • Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо емітента PDF (97,3 KB)
  • Звіт за 1 квартал 2011 року PDF (3,0 MB)
  • Звіт та висновки ревізора щодо фін. звітності Товариства за 2010 рік PDF (237,7 KB)
  • Протокол № ЗЗА-21 від 12.04.2011 р. Загальних зборів акціонерів PDF (568,2 KB)
  • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи PDF (781,9 KB)
  • Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій PDF (30,5 KB)
  • Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства PDF (32,1 KB)
<< 8 9 10
На сторінці 10 25 50