Сертифікат відповідності продукції вимогам Регламенту 305/2011 и EN 10219